Laden Evenementen

Alle Evenementen

Agenda ALV 2024

1. Opening

a. Welkom

b. Presentielijst

c. Nieuwe leden in 2023 / 2024

d. Afgetreden leden in 2023 / 2024

 

2. Notulen ALV 25-4-2023

 

3. Mededelingen

a. 4 geslaagden Basiscursus

b. Af- en aanmelden lessen

c. Nieuwe structuur reanimatielessen

d. Website

e. Onderhoudsplan AED’s

 

4. Terugblik

a. Monumentendag 9 september

b. Demodag samen met de Brandweer ivm 70 jaar EHBO en Brandweer 75 jaar jubileum 7 oktober

c. Jubileumavond

d. Evenementen

 

5. Financiën

a. Contributie

b. Kascontrole 2024

Deze is uitgevoerd door Rob Dijkman & Bertha van Oene.

 

6. Bestuursverkiezing

§ Aftredend

Brinda Mijnheer

§ Herkiesbaar

Brinda Mijnheer

 

 

7. Functiewisseling bestuurders

 

Pauze

 

8. Diploma-uitreiking geslaagden

 

9. Thema ‘Veldnorm Evenementenzorg’

a. Zorgcontactformulier Veldnorm Evenementenzorg

 

10. Jubilarissen

 

11. Vooruitblik

a. Vervolggesprekken met gemeente Dalfsen

b. Promotie ook via Facebook en Instagram

c. Aanschaf nieuwe reanimatiepoppen met moderne trainers

d. Opnieuw starten met basiscursus

 

12. Rondvraag

 

13. Sluiting

We sluiten gezellig af met een hapje en een drankje.

Titel

Ga naar de bovenkant